عنوان:گروه صنعتی حباب ایمن
وب‌سایت:https://hobabimen.com
پیش فاکتور
تلفن:021-88995538-43
آدرس:تهران:میدان ولیعصر, بلوار کشاورز , بعد ازچهارراه کارگر , خیابان دریا , کوچه ارجمند , پلاک ۸ , طبقه دوم
کدپستی:1418713174
شماره اقتصادی:4111-1553-7671
شماره ثبت/ملی:10101741267
گیرنده: - - -
ردیفمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
کلتومان0تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب