کاغذ مومی بسته بندی ساندویچ Sandwich Wrap

برای سفارش تماس بگیرید

این نوع کاغذها از جنس کاغذ مومی تهیه و ابعاد آن بستگی به اندازه ساندویچ و نیاز مشتری قابل تغییر می باشد.